DOM BDS

Organizujemy nowy dom Bractwa Ducha Świętego w okolicach Bielska Białej i Opola.

Jeśli poczułaś w sobie powołanie i chcesz aby Bóg był w twoim życiu najważniejszy. Od spotkania z Nim zaczynać dzień i w taki sam sposób każdy dzień kończyć. To zapraszamy do nas. Jak rozpoznać do czego wzywa mnie Bóg? Powołanie rozpoznajemy jako umiłowanie takiej a nie innej drogi życia. Stać się przyjacielem Jezusa to być świadkiem tego, że Bóg kocha nas nie tylko nieodwołalnie, ale też w sposób najmądrzejszy ze wszystkich możliwych. Każda prawdziwa miłość jest wielkoduszna i ofiarna. Egoizm oddala nas od Boga i bliźniego, oddala od radości życia.

Charakterystyczną cechą osób, które zostały powołane do naśladowania Chrystusa, jest objęcie opieką tych, którym Wcielony Syn Boży okazywał troskę; to ludzie biedni, opuszczeni, skrzywdzeni i bezradni w życiu codziennym. Osoby w Bractwie Ducha Świętego są powołane do tego, by harmonijnie łączyć rozwój duchowy z zewnętrzną aktywnością a modlitwę z pracą. "zobacz CZYM SIĘ ZAJMUJEMY"
Ważne dla szczęścia w życiu jest poznanie woli Bożej i wybranie takiej drogi życia, aby przyniosła ona zadowolenie i satysfakcję. 

Etapy wstąpienia do naszej wspólnoty:


Pierwszym jest kontakt z osobą odpowiedzialną za powołania w celu bliższego poznania się ; kontakt przez email, może być tradycyjny. Dobrą ku temu okazją są np. Dni Skupienia i rekolekcje, których terminy są w zakładce: WYDARZENIA

Kolejnym etapem jest wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego. Kwestionariusz dostępny jest drogą mailową u opiekuna odpowiedzialnego za przyjęcie do BDS. Kiedy zostanie zaakceptowane zgłoszenie osoby, umawiamy kandydatkę na rozmowę z opiekunem BDS, od którego zależy dopuszczenie osoby do rozpoczęcia kandydatury. Osoby zabiegające o przyjęcie do BDs-dom mogą przyjechać na okres próbny i zorientować się, uczestniczyć w życiu codziennym BDS. Przez czas pobytu w naszej Wspólnocie BDS-DOM masz zapewnioną duchową opiekę.

Pozwól Jezusowi działać w Twoim sercu, nie lękaj się, On jest z Tobą.


ODNOWA CHARYZMATYCZNACharakterystyczną cechą wspólnoty modlitewnej, która utożsamia się z Odnową w Duchu Świętym, jest charyzmatyczne spotkanie modlitewne.

Chrzest w Duchu Świętym odbywa się zwykle podczas modlitwy i może się zdarzyć gdy codziennie, samodzielnie rozważamy Słowo Boże.
Ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie podobnie jak w Kościele pierwotnym, są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym, doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom.

zobacz spotkania cykliczne

SZCZEGÓŁOWY PLAN SPOTKANIA

Spotkania: Odnowa w Duchu Świętym rozpoczynają się od czwartku do niedzieli.


Na spotkaniach Charyzmatycznych zapraszamy Ducha Świętego. Uwielbiamy Boga. Na spotkaniach modlitewnych ujawniają się charyzmaty. Grupy modlitewne prowadzone są najczęściej z liderem na czele (osoba prowadząca) 

Charyzmat (gr. charisma; dar łaski) nadnaturalne dary Ducha Świętego, udzielane różnym osobom.


Dar uzdrawiania, czyli dar modlitwy o duchowe, psychiczne i fizyczne zdrowie osoby proszącej o to Boga. Chrzest w Duchu Świętym, zwany "wylaniem Ducha Świętego" lub "modlitwą odnowienia darów Ducha Świętego" nawiązuje do biblijnej Pięćdziesiątnicy (Dz 2, 1-41). W tym dniu apostołowie otrzymali Ducha Świętego (zostali ochrzczeni w Duchu Świętym), czemu towarzyszyło mówienie językami i przepowiadanie Jezusa z mocą (nawróciło się ok. 3 tys. ludzi)

Interwencja Ducha Świętego w życie człowieka. Dzięki niej człowiek nawiązuje osobową więź z Bogiem, pogłębia się jego świat modlitwy, życie staje się pełne miłości i radości.
SPOTKANIE ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie, na spotkanie Odnowy w Duchu Świętym. Spotkanie modlitewne jest miejscem, gdzie objawia się żywa miłość Boga i gdzie Bóg może działać. To Duch Święty jest źródłem natchnienia i On kształtuje modlitwę, łącząc liczne głosy w modlitwie chwały. Spotkanie to łączy wszystkich we wspólnej modlitwie i uwielbieniu Boga.

Odnowa w Duchu Świętym dotyczy wszystkiego, co należy przemienić, odnowić. Jest ona odkryciem przez każdego z nas - Tajemnicy Zesłania Ducha Świętego. I tak Apostołowie, przemienieni rozpoczynają głosić nauki Jezusa Chrystusa.


Pierwszą łaską odnowy jest to, abyśmy się sami głęboko przemienili. Jako dzieci - przez chrzest, bierzmowanie - staliśmy się dziećmi Bożymi. A w wieku dojrzałym należy przyjąć zupełnie świadomie, afirmując i potwierdzając swój chrzest i swoje bierzmowanie, tę rzeczywistość Ducha Świętego. 

Nawrócenie - głęboka przemiana duchowa polega więc na tym, że pozwalamy Jezusowi w pełni być w sobie. Zaczynamy być chrześcijanami, zakotwiczeni w Chrystusie. Trzeba abyśmy patrzyli oczyma Chrystusa, abyśmy mówili ustami Chrystusa, abyśmy kochali sercem Chrystusa. Istotą odnowy jest więc przynależność całkowita do Chrystusa.

Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: "Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.” (Łk 10,21-22)Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy powiedział: „Duch Święty was wszystkiego nauczy”. My mówimy, że Jezus jest Nauczycielem – a Jezus mówi, że „Duch nas nauczy”. Duch naucza wszystkiego, jest Nauczycielem - wewnętrznym. Duch sprawia, że to, co wypowiedział Jezus – staje się moją wewnętrzną własnością. On pomaga mi sercem przylgnąć do tego, czego Jezus uczy.

Zrealizujesz siebie naprawdę dopiero wtedy, gdy (przebudzisz się) staniesz się bezinteresownym darem z siebie samego dla Boga i dla drugiego człowieka. I to jest pełnia życia.

Dotknięcie wiosny przemienia wszystko, co istnieje w przyrodzie. Podobnie Odnowa w Duchu Świętym dotyczy wszystkiego, co należy w sobie przemienić - odnowić.