SPOTKANIE ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie, na spotkanie Odnowy w Duchu Świętym. Spotkanie modlitewne jest miejscem, gdzie objawia się żywa miłość Boga i gdzie Bóg może działać. To Duch Święty jest źródłem natchnienia i On kształtuje modlitwę, łącząc liczne głosy w modlitwie chwały. Spotkanie to łączy wszystkich we wspólnej modlitwie i uwielbieniu Boga.

Odnowa w Duchu Świętym dotyczy wszystkiego, co należy przemienić, odnowić. Jest ona odkryciem przez każdego z nas - Tajemnicy Zesłania Ducha Świętego. I tak Apostołowie, przemienieni rozpoczynają głosić nauki Jezusa Chrystusa.

Pierwszą łaską odnowy jest to, abyśmy się sami głęboko przemienili. Jako dzieci - przez chrzest, bierzmowanie - staliśmy się dziećmi Bożymi. A w wieku dojrzałym należy przyjąć zupełnie świadomie, afirmując i potwierdzając swój chrzest i swoje bierzmowanie, tę rzeczywistość Ducha Świętego. 

Nawrócenie - głęboka przemiana duchowa polega więc na tym, że pozwalamy Jezusowi w pełni być w sobie. Zaczynamy być chrześcijanami, zakotwiczeni w Chrystusie. Trzeba abyśmy patrzyli oczyma Chrystusa, abyśmy mówili ustami Chrystusa, abyśmy kochali sercem Chrystusa. Istotą odnowy jest więc przynależność całkowita do Chrystusa.

Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: "Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.” (Łk 10,21-22)Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy powiedział: „Duch Święty was wszystkiego nauczy”. My mówimy, że Jezus jest Nauczycielem – a Jezus mówi, że „Duch nas nauczy”. Duch naucza wszystkiego, jest Nauczycielem - wewnętrznym. Duch sprawia, że to, co wypowiedział Jezus – staje się moją wewnętrzną własnością. On pomaga mi sercem przylgnąć do tego, czego Jezus uczy.

Zrealizujesz siebie naprawdę dopiero wtedy, gdy (przebudzisz się) staniesz się bezinteresownym darem z siebie samego dla Boga i dla drugiego człowieka. I to jest pełnia życia.

Dotknięcie wiosny przemienia wszystko, co istnieje w przyrodzie. Podobnie Odnowa w Duchu Świętym dotyczy wszystkiego, co należy w sobie przemienić - odnowić.